Konsultointi

Erilaisia tapoja tehdä konsultointia on yhtä monta kuin löytyy konsultteja. Meillä on pitkä historia liiketoimintajohdon konsultoinnista, jossa näkökulmana on tuoda digitalisaation tuomia megatrendejä tai nousevien teknologian uusia mahdollisuuksia osaksi yritysten liiketoimintoja. Toimimme periaatteella, jossa luodaan aina asiakkaalle lisäarvoa yhtäältä ulkopuolelta tulevasta lisätiedosta mutta myös autetaan eri fasilitoinnin keinoin asiakkaan ihmisiä löytämään näistä kosketuspinta omaan liiketoimintaan. 

Tuotoksena on aina raportti ja roadmap miten päästään yhdessä luotuun tavoitetilaan.

Kaikella tekemisellämme on tyytyväisyystakuu.

Modus operandi

01/

Nykytila

Kartoitetaan asiakkaan nykytila tapauskohtaisen tarpeen mukaisilla työkaluilla. Joko kevyesti keskustelemalla tai johtoryhmän syvähaastetteluilla.

02/

Visio / tavoitetila

Luodaan yhteinen näkmys siitä mitä ollaan tavoittelemassa ja milloin. Tämä auttaa kaikkia ymmärtämään mihin ollaan menossa ja miksi.

03/

Mitkä tekijät vaikuttavat

Tuomme ulkopuolelta taholta aiheen ympärille tietoa ja näkökulmia miten yrityksen ulkopuollella olevat kansaiväliset megatrendit ja nousevat teknologiat voivat vaikuttaa yritykseen.

04/

Roadmap to the future

Fasilitoimme tilan ja autamme luomaan juuri teidän näköisen tiekartan siitä miten päästä tavoitetilaan ottaen huomioon myös yrityksen ulkopuoliset vaikuttavat tekijät.